Islandski lišaj (Cetriaria islandica (L.) Acharius, Parmaliaceae) je vrlo neobičan organizam, životna je zajednica gljiva i algi.

 Design & Development Plavi Pixel d.o.o. 2023